I made this widget at MyFlashFetish.com.

Thursday, February 5, 2009

सुचना:-

देवाच्या दर्शनापूर्वी काय करावे:-
* पादत्राणे देवळाच्या बाहेर शक्यतो आपल्या डाव्या बाजूस काढावीत.* पाय धुण्याची सोय असल्यास पाय धुऊन 'अपवित्र: पवित्रो वा', असे म्हणत स्वत:वर तीनदा पाणी शिंपडावे.* देवळाच्या आवारातून कळसाला नमस्कार करावा.* देवळाकडे जाताना हात नमस्काराच्या मुद्रेत जोडावेत.* देवळाच्या पायऱ्या चढत असताना उजव्या हाताच्या बोटांनी पायरीला स्पर्श करून हात भ्रूमध्या वर लावावा: * देवळात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रवेशद्वाराला नमस्कार करावा.* देवळात प्रवेश केल्यावर डाव्या बाजूने गाभाऱ्यापर्यंत चालत जावे (व परतताना उजव्या बाजूने बाहेर पडावे.)

देवतेचे दर्शन कसे घ्यावे?
* देवळातील घंटा अतिशय हळू आवाजात वाजवावी।* देवतेची मूर्ती व तिच्या समोर असलेली कासवाची (शिवाच्या देवळात नंदीची) प्रतिकृती यांच्यामध्ये उभे न राहता किंवा बसता, प्रतिकृतीच्या बाजूला उभे राहून हात जोडून विनम्रतेने दर्शन घ्यावे।* आधी देवतेच्या चरणांशी दृष्टी ठेवून लीन व्हावे। नंतर देवतेच्या छातीशी मन एकाग्र करावे व शेवटी देवतेच्या डोळ्यांकडे पाहून तिचे रूप डोळ्यात साठवावे।* देवतेला अर्पण करावयाची वस्तू (उदा। फुले) देवतेच्या अंगावर न फेकता तिच्या चरणांवर अर्पण करावी. मूर्ती दूर असेल, तर ती वस्तू देवतेसमोरील ताटात ठेवावी.

प्रदक्षिणा:-* प्रदक्षिणा घालण्यापूर्वी देवतेला प्रार्थना करावी।* दोन्ही हात जोडून भावपूर्ण नामजप करत मध्यम गतीने प्रदक्षिणा घालाव्यात।* प्रदक्षिणा घालत असताना गाभाऱ्याला स्पर्श करू नये।* प्रदक्षिणा घालत असताना देवतेच्या पाठीमागच्या बाजूस आल्यावर थांबून, देवतेला नमस्कार करावा।* शक्यतो देवांना सम संख्येने (उदा। 2,4) व देवींना विषम संख्येने (उदा. 1,3) प्रदक्षिणा घालाव्यात.*प्रत्येक प्रदक्षिणा पूर्ण झाल्यानंतर थांबून, देवतेला नमस्कार करून मगच पुढील प्रदक्षिणा घालावी.

प्रदक्षिणेनंतर काय करावे:-
* देवतेला शरणागतभावाने नमस्कार व प्रार्थना करावी.
* उजव्या हातात तीर्थ घेऊन ते प्राशन केल्यावर त्याच हाताचे मधले बोट व अनामिका यांची टोके हाताच्या तळव्याला लावून ती बोटे दोन्ही डोळ्यांना लावावीत व कपाळावरून डोक्यावर वरच्या दिशेने फिरवतीत.
* प्रसाद घेण्यासाठी नम्रतेने थोडे वाकावे.
* देवळात बसून प्रथम थोडा वेळ नामजप करावा व मग प्रसाद शक्यतो देवळात बसूनच ग्रहण करावा.
* निघताना देवतेला पुन्हा प्रार्थना करावी. देवळाबाहेर पडल्यावर आवारातून कळसाला नमस्कार करावा.

देवीची ओटी कशी भरावी:-
* देवीला अर्पण करावयाची साडी सुती किंवा रेशमी असावी. सहावारी साडीपेक्षा नऊवारी साडी अर्पण करणे अधिक योग्य आहे.
* ताटात साडी ठेवून साडीवर थोडे तांदूळ, खण व नारळ ठेवावा. नारळाची शेंडी देवीच्या दिशेने असावी. हे सर्व साहित्य हातांच्या ओंजळीत घ्यावे आणि ओंजळ छातीसमोर धरून शरणागतभावाने देवीसमोर उभे राहावे.
'देवीकडून चैतन्य मिळू दे, तसेच आपली आध्यात्मिक उन्नती होऊ दे',
अशी भावपूर्ण प्रार्थना करून ओटीचे साहित्य देवीच्या चरणी अर्पण करावे. नंतर या साहित्यावर थोडे तांदूळ वाहावेत.

1 comment:

धोंडोपंत said...

नमस्कार,

तुमचे संकेतस्थळ आजच पाहिले. आम्हादिकांस आनंद झाला. उत्तम कार्य हाती घेतले आहे. त्याला उदंड यश मिळो ही श्री स्वामीचरणी प्रार्थना.

तुमच्या संस्थळाचा संदर्भ आम्ही आमच्या ब्लॉगावर दिल्यास चालेल काय? ते कळवावे म्हणजे आमच्या आवडत्या ब्लॉगांच्या यादीत हा ब्लॉग समाविष्ट करू.

शुभेच्छा.

आपला,
(शुभचिंतक) धोंडोपंत