I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, February 9, 2009

प्रार्थना:-

*गायत्री मंत्र:-
ऒम भूर्भुव:स्व:ऒम तत्सवितुर्वरेण्यंभर्गोदेवस्य धीमहि । धियोयोन:प्रचोदयात॥

*गणपती:-
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

*सरस्वती प्रार्थना:-
याकुन्देतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रम्हाच्युतशंडकरप्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दितासा मां पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाड्या पहा॥

*हात पाहून म्हणावयाचा श्लोक:-
कराग्रे वसते लक्ष्मी : करमुले सरस्वती ।करमध्ये तु गोविन्द : प्रभाते करदर्शनम॥

*सायंप्रार्थना:-
(संध्याकाळी देवासमोर दिवा लावून म्हणावयाची प्रार्थना)
शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा ।शत्रुबुध्दीविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते॥

*भोजनश्लोक:-
वदनि कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे सहज हवन होते नाम घेता फ़ुकाचे ।
जीवन करी जिवित्त्वा अन्न हे पूर्णब्रम्हउदरभरण नोहो जाणिजे यज्ञकर्म ।

*गुरुवंदना:-
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वरा :गुरु: साक्षात परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नम:॥

*मनाचा श्लोक:-
मना वासना दुष्ट कामा नये रे मना सर्वथा पापबुध्दी नको रे।
मना धर्मता नीती सोडू नको होमना अंतरी सार विचार राहो॥

*सुर्यनमस्काराचे मंत्र:-
ऒम मित्राय नम: ऒम खगाय नम:।
ऒम आदित्याय नम:।ऒम रवये नम:।
ऒम पूष्णे नम:।ऒम सविते नम:।
ऒम सूर्याय नमं:। ऒम हिरण्यगर्भाय नम:।
ऒम अर्काय नम:।ऒम भानवे नम:।
ऒम मरीयचे नम:। ऒम भास्कराय नम: ।
ऒम श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नम:

No comments: